Interaktywny panel dla dzieci

Łatwy

montaż

Gry logiczne i pamięciowe

Zbuduj nowoczesną strefę zabaw dla dzieci

Zdobądź przewagę nad konkurencją

Uatrakcyjnij swój lokal

Możliwość indywidualizacji kolorystyki panelu i gier

sale

zabaw

hotele

Idealne dla

usługi

medyczne

poczekalnie

gastronomia

placówki

edukacyjne

Duży, 19-calowy ekran

Oryginalny
i certyfikowany produkt

Szybki

i profesjonalny

serwis

Your text
Your text
Your text

European Rehabilitation Clinic Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Józefa Bema 89, 01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525011 posiadająca REGON: 147447780, NIP: 118-21-02-042, kapitał zakładowy 25 000 zł wpłacony w całości.